Skip to content

Transparentność – co to jest i jakie ma znaczenie w kontekście zadań Europejskiego Banku Centralnego

Transparentność to przejrzyste działanie Europejskiego Banku Centralnego. Dlaczego jest to tak ważne w kontekście działań i możliwości EBC? Przede wszystkim jest to zabezpieczenie, które ma zagwarantować, że mimo niezawisłości, EBC będzie w stanie zostać skontrolowane, jeśli jego decydenci starać się będą tworzyć nieodpowiednią politykę monetarną.

Decyzje polityczne i procedury

Transparentność EBC oznacza, że bank centralny dostarcza społeczeństwu i rynkom wszystkich istotnych informacji na temat strategii, wniosków, decyzji politycznych i procedur. Informacje te dostarczane są w sposób terminowy, otwarty i jednoznaczny. Obecnie większość banków centralnych, w tym EBC, uważa przejrzystość za ważną część swojej działalności. Dotyczy to zwłaszcza ich polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny, w efekcie tych zapewnień, przywiązuje wielką wagę do skutecznej komunikacji ze społeczeństwem.

Transparentność polityki pieniężnej pomaga społeczeństwu zrozumieć politykę monetarną EBC. Lepsze zrozumienie przez opinię publiczną czyni tę politykę bardziej wiarygodną i skuteczną. Przejrzystość oznacza, że EBC wyjaśnia swoją wizję roli banku i jest otwarty na cele polityczne, które są jawne. (https://comparic.pl/europejski-bank-centralny-ebc/)

euro

Wiarygodność

Wiarygodność EBC tworzy środowisko rzetelnego wypełniania swoich zadań, wyraźnie podtrzymując swój mandat i wykonując swoje założenia. Jeśli EBC jest postrzegany jako instytucja zdolna i chętna do wykonywania swojego mandatu, oczekiwania cenowe są dobrze zakotwiczone, a to wspomaga regulacje rynku finansowego. Szczególnie ważne jest regularne przekazywanie oceny sytuacji gospodarczej. Banki centralne powinny również przyjąć otwarte i realistyczne stanowisko w sprawie tego, co można osiągnąć poprzez politykę pieniężną, a w szczególności, czego nie można osiągnąć.

Silna wola utrzymania przejrzystości wymaga wewnętrznej dyscypliny ze strony decydentów politycznych. Ich decyzje i wyjaśnienia dotyczące kwestii politycznych będą spójne w perspektywie długoterminowej. Ułatwienie publicznej kontroli środków polityki pieniężnej wzmacnia motywację decydentów do jak najlepszego wykonywania ich zadań. Wpływa to na jakość działań EBC i banków narodowych/centralnych.

moneta

Ogłoszenia publiczne

EBC publicznie ogłasza swoją strategię polityki pieniężnej i publikuje regularną ocenę rozwoju sytuacji gospodarczej. W rezultacie rynek może lepiej zrozumieć, w jaki sposób polityka pieniężna systematycznie reaguje na zmiany gospodarcze i nagłe zmiany w zakresie tąpnięć finansowych. W związku z tym środki polityki pieniężnej są bardziej przewidywalne dla rynków, a zatem mogą działać skuteczniej i dokładniej. Ma to przełożenie na każdego uczestnika rynku, w tym wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Transparentność, obok niezawisłości, to klucz do skutecznego działania EBC i całej strefy ekonomicznej Unii Europejskiej. Tylko organ cieszący się poważaniem i poparciem społecznym może skutecznie reagować na zmiany rynkowe i kształtować ceny w celu ich stabilizacji i dobrobytu państw członkowskich. (https://comparic.pl/)

Polecamy: Adwokat Kaliszewski

komentowanie wyłączone