Skip to content

Tag: pieniądze

Transparentność – co to jest i jakie ma znaczenie w kontekście zadań Europejskiego Banku Centralnego

Transparentność to przejrzyste działanie Europejskiego Banku Centralnego. Dlaczego jest to tak ważne w kontekście działań i możliwości EBC? Przede wszystkim jest to zabezpieczenie, które ma zagwarantować, że mimo niezawisłości, EBC będzie w stanie zostać skontrolowane, jeśli jego decydenci starać się będą tworzyć nieodpowiednią politykę monetarną.