Skip to content

Jakimi cechami powinien odznaczać się doradca finansowy?

Jak ukazują badania statystyczne przeprowadzone pod koniec 2018 roku – blisko 68% osób ankietowanych uznaje doradcę finansowego za pośrednika finansowego. Jak widać świadomość ról obu przedstawicieli tych fachów pozostaje w naszym kraju niska, a szkoda, bowiem jak się okazuje – role te w poszczególnych obszarach bywają skrajnie odmienne. Jakimi cechami odznacza się współczesnych doradca finansowy? Jakie wyzwania i obowiązki przed nim stoją? Zobacz również: https://comparic.pl/jakub-modrzejewski-nowym-prezesem-rady-gpw/

Źródła prawne

Aby określić definicję doradcy finansowego należy odwołać się do źródeł prawnych. W tym przypadku za takie uznajemy dyrektywy Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego. Zgodnie z tymi zapisami doradca finansowy jest zawodem wykonywanym przez niezależnych, nie powiązanych z żadną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna oficjalna definicja tytułowego fachu. O inny jej rodzaj poprosiliśmy eksperta – Andrzeja Kosowskiego.
„Owszem istnieje taki zapis w dyrektywach UE, natomiast ja przekazuję swoim studentom nieco odmienny wariant. W swych publikacjach związanych z doradztwem finansowym powołuje się na definicję FECIF, która mówi o tym, ze doradcą finansowym nazywamy wszechstronnie wykształconego specjalistę, którego celem jest ochrona majątku oraz bezpieczeństwo finansowe klienta…”

Obowiązki doradcy

Zagłębiając się w źródła profesora Andrzeja Kosowskiego możemy doświadczyć skonkretyzowanych obowiązków doradcy finansowego. Z literatury fachowej wynika, że ten zobowiązany jest do następujących zadań :
– analiza potrzeb klienta
– dobór produktów do realizacji celów finansowych
– zapewnienie finansowej płynności
– przygotowanie klienta do skorzystania z finansowej usługi

Nie tylko ekonomia

Profesjonalny doradca finansowy zna się nie tylko na podstawach ekonomii. Musi być także po części psychologiem, przedsiębiorcom oraz prawnikiem. Każde bowiem jego działanie rozpoczyna się od diagnozy aktualnej sytuacji finansowej klienta, która jest określana na podstawie wywiadu. To właśnie na jego podstawie przedstawiciel tytułowego fachu określa konkretne cele finansowe. Kolejnym krokiem jest sporządzenie w pełni profesjonalnego planu finansowego, który uwzględnia nie tylko skutki działań, ale także instrumenty i narzędzia pozwalające do nich doprowadzić. W tym miejscu istotny pozostaje aspekt komunikacyjny, ponieważ doradca finansowe nie może promować żadnej oferty.

Profesjonalizm w tym przypadku polega na przedstawieniu planu działania bez uwzględnienia konkretnych propozycji. Te muszą wyjść od potencjalnego klienta.
Na koniec istotna informacja o charakterze prawnym. Obecnie trwają prace Komisji Nadzoru Finansowego nad koncepcją zmiany przepisów, która z jednej strony uniemożliwia sprzedawcom usług finansowych kreować pozory doradztwa, z drugiej zaś nie tworzy barier formalnych i biurokratycznych zaprzeczających swobodzie działalności gospodarczej.

 

Polecamy: Comparic – kursy Bitcoin

komentowanie wyłączone