Skip to content

Czy kurs funta spadnie?

Czy wiesz to tak naprawdę wpływa na wysoki lub niski kurs funta? Wiele osób uważa że za siłę danego pieniądza odpowiada mocna lub słaba gospodarka. Jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Dowiedz się dlaczego kursy walut nie zależą jedynie od ekonomii.

Podstawy wartości waluty

Jeśli zaczynamy myśleć na temat tego, jaki kurs (Comparic – kurs funta) ma na przykład polski złoty i dlaczego jest z nim tak dobrze lub tak źle, myślimy głównie o gospodarce. Inwestycje, zarówno krajowe jak i zagranicznych inwestorów, rozwój handlu z innymi krajami, rozpędzanie się niektórych sektorów powodują ogólny wzrost PKB. Niektórzy zazwyczaj dodają do tego jeszcze niski poziom inflacji i niskie bezrobocie. Oczywiście, wszystkie te wymienione wyżej czynniki są jak najbardziej odpowiedzialne za pozycję określonej waluty. Można jeszcze dodać także realną stopę procentową, ustalaną w naszym kraju przez Radę Polityki Pieniężnej. I właśnie takie, ustalane odgórnie decyzje, mają równie duży wpływ na różną siłę oddziaływania polskiego złotego w stosunku do innych walut.

Czynniki pozaekonomiczne

Chodzi zazwyczaj o to, że politycy, nie mając często wykształcenia ekonomicznego, decydują jak będzie kształtował się kurs walut. Co znamienne, nie tylko rzecz jasna w naszym kraju, wielu z nich nawet nie ma pojęcia o tym, że pewne ich decyzje przekładają się bezpośrednio lub pośrednio na sytuację na rynkach walutowych. Świetnym przykładem tego rodzaju sytuacji jest wahanie i często wręcz rekordowe spadki, jakie notuje kurs funta brytyjskiego. Jest to oczywiście ściśle związane z tym, że wciąż nie są jasne zasady, na jakich Wielka Brytania zdecyduje się na ostateczne wyjście z UE.

Niepewność osłabia walutę

Niepewna sytuacja polityczna nie zachęca do inwestowania, więc trudno będzie sobie wyobrazić, że sytuacja ta zmieni się na lepsze z dnia na dzień. O ile zatem wpływ na czynniki czysto ekonomiczne mogą mieć na przykład sami konsumenci,o tyle w przypadku czynników politycznych nie jest to już takie oczywiste. Na razie wydaje się, że kurs funta może jedynie jeszcze bardziej osłabić się w stosunku do złotego. Nie jest to dobra wieść dla wielu Polaków zarabiających w funtach.

finanse-7

Comparic

komentowanie wyłączone